Macaristan Aile Ziyareti Vizesi

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi

Ziyaret sebebini, ziyaret süresinin sonunda ülkesine dönecek yeterli ve inandırıcı sebeplere sahip olduğunu, Macaristan aile ziyareti süresince masraflarını karşılayacak maddi gücü olduğunu ispatlama yükümlülüğü aile ziyareti vizesi başvurusunda bulunan kişiye aittir. Aile ziyaretinde bulunacak kişi turistik amaçlı seyahat edeceğine dair ibarelere vize başvuru dilekçesinde yer vermemelidir. 

Macaristan Aile Ziyareti Vizesi Gerekli Evraklar Nedir?

Macaristan Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Macaristan aile ziyareti schengen vizesi gerekli evrak listesi aşağıdaki gibidir;

1. Macaristan aile ziyareti vize başvuru formu

*Macaristan Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Macaristan Schengen aile ziyaret vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.

2. Pasaport 

Macaristan konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterler aranmaktadır.

*Pasaportun son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

*Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve yıpranmamış olması gerekmektedir.Yıpranmış ya da eski pasoportla (lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa bile ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir.

*Pasaportunuzun seyahatinizin bitiminden itibaren en az 3 ay geçerliliği olması gerekir.

 

3. 2 adet Biometrik Fotoğraf 

*Macaristan Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45mm'dir.

*Macaristan aile ziyaret vize sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Macaristan Aile Ziyareti Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orjinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*Macaristan aile ziyareti schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Macaristan aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 5000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Macaristan aile ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurulması gerekir.

6. Macaristan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Macaristan Schengen vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Macaristan Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Macaristan Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi  vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Macaristan'a gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerinin beyan edilmesi gerekir.

* Macaristan aile ziyaret vizesi alacak olan kişi işveren ise;

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir.

*Macaristan Schengen vizesi alacak olan kişi emekli ise;

 yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

*Macaristan Schengen vizesi alacak olan kişi devlet dairesi çalışan ise;

bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde ibraz etmesi gerekir.

*Kişinin varsa diğer schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekmektedir.

*Macaristan aile ziyaret vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Macarisan seyahati sonrası 2.veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekmektedir.

7. Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Macaristan vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren belge.

*Faaliyet belgesi; Macaristan aile ziyareti schengen vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmesi gerekir.

*Şirketin imza sirküleri; Macaristan aile ziyareti Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermektedir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Macaristan Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazetesi bu bilgileri içermelidir.

* Faaliyet belgesi fotokopisi son 3 aylık (ilk defa Schengen alacak kişilerden faaliyet belgesi aslı)

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Macaristan vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9. Macaristan'a seyahatin amacını içeren ve gidilecek ülkede bu seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Macaristan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Macaristan'da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Macaristan aile ziyaret vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Macaristan'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Macaristan dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Macaristan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler.

*Macaristan akraba ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile Macaristan Belediyesi onaylı davetiye belgesi.

*Macaristan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Macaristan seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Macaristan aile ziyaret vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Macaristan’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Macaristan'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10. Macaristan Schengen aile ziyaret vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Macaristan aile ziyaret vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası olması gerekir.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar şöyledir;

Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12. Macaristan aile ziyaret vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz edilmesi gerekir.

*Macaristan aile ziyaret vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi 

*Macaristan aile ziyaret vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini ibraz etmelidir.

*Pasaport fotokopileri, Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gereklidir.

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular