Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan seyahat sağlık sigortası Macaristan’a seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşlarının vize başvurusunda gerekli olan bir uluslararası geçerliliğe sahip sigorta türüdür.

Schengen sahasında yer alan Macaristan’a seyahat etmek için Türk vatandaşları vize uygulamasına tabidir. Macaristan/Schengen vize başvuru evrakları, kişisel duruma bağlı değişiklik göstermekle birlikte zorunlu belgeler arasında seyahat sağlık sigortası da yer almaktadır. Macaristan adına düzenlenmiş seyahat sağlık sigortası olmayan kişilerin yapmış olduğu başvurular olumsuz değerlendirilecektir.

Seyahat sigortası düzenlenirken, gidilecek ülke veya bölge göz önünde bulundurulmaktadır. Poliçe tanımlanırken seyahat süresine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Schengen vize başvurularında (Macaristan) gereken sigorta teminatı 30.000 Euro’dur.

Macaristan Konsolosluğu’nun başvuru evraklarına ilişkin yaptığı son güncelleme her zaman takip edilmeli ve başvurudan önce düzenlenen poliçenin konsolosluk kriterlerine  uygunluğu kontrol edilmelidir. Eksik olan veya  şartlara uymayan evrakla Macaristan Konsolosluğuna başvuru yapan kişilerin başvurusu geçersiz sayılmaktadır.

Macaristan seyahat sağlık sigortası zorunlu belge konumunda yer aldığından diğer evraklarla tesliminde tüm belgelerdeki seyahat tarihlerinin aynı olması gerekmektedir.

Macaristan Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Macaristan vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası ile yukarıda bahsedilen Türkiye vatandaşları için Macaristan seyahat sağlık sigortası pek çok açıdan benzerlik göstermektedir.

Ülkemize turistik olarak seyahat edecek Macaristan vatandaşlarının 180 gün içerisinde 90 güne kadar vizesiz kalış muafiyeti bulunmaktadır. Fakat vize serbestliği kapsamında seyahat edilecekse bile seyahat sigortası yaptırılması kişinin güvencesi için gereklidir. Seyahat sağlık sigortası, seyahat anında yaşanması olası pek çok durum karşısında kişinin seyahatini güvence altına alan önemli bir hizmettir.

Uzun bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü kaynaklı sigorta şirketleri de sigortalara bazı düzenlemeler getirmiştir. Macaristan vatandaşlarının da tercih edebileceği bu düzenlemelerden biri, turist koruma ve destek sigortasıdır. Covid-19 teminatlı sigorta türleri arasında bulunan turist koruma sigortası Türkiye’ye gelen yabancı vatandaşların seyahatleri esnasında hastalanmaları halinde gerekli karantina, ilaç ve tedavinin karşılanmasına yöneliktir. Böylelikle hem ülke sağlığı ve güvenliği hem de yabancı ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak ülke turizmine katkı sağlanmaktadır.

Macaristan Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Macaristan seyahat sağlık sigortası yapılırken konsolosluklar tarafından belirlenen kriterler dikkate alınmalıdır. Macaristan’a seyahat edecek olan Türkiye vatandaşlarının vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Vize başvurusunda ise konsolosluğun belirlemiş olduğu evrak listesi esas alınmalıdır. Bu sebeple güncel olarak Macaristan konsolosluk duyurularının takip edilmesi ya da vize başvurusuna hakim olan bir uzmanla görüşülerek sigorta yapılması gerekmektedir. Aynı vize ile Macaristan dışında diğer Schengen ülkelerine de seyahat edildiği gibi, poliçe tarihi geçerli ise sigorta Schengen sahasında kullanılabilmektedir.

Sigorta teminatları, adına poliçe düzenlenen kişinin ülkeye giriş yapması ile başlayıp, kendi ülkesine dönüş yapması ile sonlanır. Geçerlilik tarihleri boyunca kişi sigortadan birden çok kez faydalanabilir. Schengen vizesi seyahat sigortası 30.000 Euro teminatlı bir poliçedir.

Macaristan Konsolosluğu güncel evrak listesi kontrol edilip, talep edilen evraklar düzenlendikten sonra başvuru dosyasına poliçenin de eklenmesi gerekmektedir. Macaristan vize başvurusunda bulunan kişinin seyahat sağlık sigorta poliçesi yok ya da yanlış düzenlenmiş ise, başvurusu geçersiz sayılacaktır. Dolayısıyla başvuru evrakları arasında en önemli belgelerden biri Macaristan adına düzenlenmiş seyahat sigortasıdır.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Süresi

Seyahat Sağlık Sigortası Süresi ve Türkiye vatandaşlarına Macaristan seyahat sağlık sigortası seyahat süresine göre hazırlanmaktadır.

Schengen/Macaristan vize başvurularında düzenlenecek poliçelerin, konsolosluğa başvuruda beyan edilen seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve dönüş tarihi itibarıyla bir gün sonra bitmesi gerekir. Konsolosluğa vize başvurularında ibraz edilen evrakların birbiri ile teyit edilebilir olması son derece önemlidir. Bu sebeple, otel, uçak rezervasyonları ve seyahat sağlık sigortası gibi gerekli tüm evraklar hazırlanırken vize talep dilekçesinde beyan edilen tarihler dikkate alınmalıdır.

Macaristan vatandaşlarına Türkiye vizesi seyahat sağlık sigortası düzenlenirken de aynı kurallar geçerlidir. En az 1 Gün ve en çok 1 Yıl süreli olarak tanımlanan poliçeler dilendiğinde uzatılabilir. Seyahatinizin uzaması durumunda size önceden verilen süre aşılmadan acente tarafından seyahat sağlık sigortası süresini uzatabilirsiniz.

Özellikle, salgın sürecinde seyahat ederken turist koruma ve destek sigortası gibi hizmetlerden yararlanmak, kişinin olumsuz bir durum söz konusu olduğunda  tıbbi tedaviyi almasını sağlamaktadır. Amaç, sağlık standartlarının düşük olduğu ülkelerde dahi kişinin en iyi sağlık hizmetini almasını sağlamaktadır.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Seyahat sağlık sigortası uluslararası geçerliliğe sahip acenteler tarafından yapılmalıdır.

Macaristan/ Schengen vize başvurularında sigorta poliçesi diğer pek çok evraka göre son derece önemlidir. Poliçelerin başvuruda ibraz edilmemesiyle konsolosluk kriterlerini karşılamayan poliçe ile başvurulması benzer durumdur. Her iki yapılan hatada da başvuru geçersiz sayılacaktır.

Seyahat sigortasının 30.000 Euro teminatlı olması ve seyahat süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. El yazısı ile düzenlenen poliçeler kabul edilmemektedir.

Online seyahat sağlık sigortası konusunda vize uzmanlarınızla birlikte hareket etmeniz en doğru karar olacaktır. Yanlış düzenlenebilir poliçeniz için seyahatinizin özellikleri de önem arz eder bu sebeple bir profesyonel yardımı ile hareket etmek yerinde olacaktır.

Euroasia Global Visa Services hem Macaristan vizesi hem de Schengen seyahat sağlık sigortası konusunda  sizi bilgilendirerek doğru seçimi yapmanızı sağlayacak kurumsal firmalardan biridir.

İster Macaristan zorunlu seyahat sigortası ister tercihle yaptıracağınız bir sigorta türü olsun poliçe içeriği konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir. Seyahat sigortası uzman yardımı alınarak, yetki almış, resmi onayı olan acenteden temin edilmeli ve poliçenin her başlığı vize başvurusu öncesi kontrol edilmelidir.

Macaristan Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Seyahat sağlık sigortası Macaristan’a gitmek isteyen hem de Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılar için gerekliliktir. Uluslararası seyahat şartlarına bağlı bir poliçe hem bürokrasiden etkilenmeden kolayca sağlık durumunuza yönelmenize hem de olası olumuz bir durumda maddi kayıpların da beraberinde sizi zarara uğratmamasına yönelik hazırlanmıştır.

Dünyada farklı sağlık sistemleri uygulanmakta, standart bir bakım ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Seyahat eden kişinin alabileceği riskleri azaltmak adına oluşturulan poliçeler ile en azından daha güvenli bir ortam oluşturulabilmektedir.

Macaristan seyahat sağlık sigortası ana teminat kapsamı şu şekilde özetlenebilir.

  • Sigortalı olarak Macaristan’a seyahat eden kişinin seyahat sırasında hastalanması ile oluşan giderlerin karşılanması,
  • Macaristan’a seyahat eden kişinin seyahat sırasında sakatlanması durumunda  acil muayene, tedavi veya sağlık kurumuna ulaşım gibi giderlerin karşılanması,
  • Macaristan’a seyahat eden kişinin kaza yaşaması durumunda oluşan masrafların karşılanması,
  • Macaristan’a seyahat eden kişinin vefat etmesi halinde; cenaze giderlerinin temin edilmesi şeklinde düzenlenmektedir.
  • Macaristan’a seyahat eden kişinin tıbbi bir durum neticesinde konaklama süresi uzaması durumunda refakatçi ihtiyacına yönelik Türkiye’den gelecek kişinin  masraflarının karşılanması,
  • Sigortalı olarak Macaristan’a seyahat eden kişinin aile bireyinin ölümü durumunda, sigortalının ülkeye dönmesi için gereken masrafların karşılanması,
  • Macaristan’a seyahat eden kişinin vefat etmesi halinde defin, ulaştırma veya cenazeye eşlik edecek kişinin elzem giderlerinin karşılanması şeklindedir.

Macaristan Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Macaristan seyahat sağlık sigortası Macaristan vize başvurusu öncesi yaptırılmalıdır. Poliçeler isme düzenlenir. Yaş sınırı da bu sebeple tercih edilmez. Yaş sınırlaması getirilmemiş, isme tanımlı, vize belgelerindeki ziyaret tarihleriyle teyitli poliçe 30.000 Euro teminatlı olarak Konsolosluk nezdinde sunulmalıdır.

Konsolosluk dosyanızda poliçenizin bulunmaması ya da poliçenizdeki hata seyahatinizin iptaline neden olabilir.

Macaristan/Scengen Seyahat sigortasının, konsolosluğa verilen seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat dönüşünü takiben en az bir gün sonra bitmesi gerekmektedir. Sürekli seyahat halinde olan kişiler için tüm Schengen /Macaristan ziyaretlerini kapsayan uzun süreli tek bir poliçe düzenlenebilmektedir.

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları

Macaristan Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları tanımlanan teminat, süre ve ek teminatlara göre değişecektir.

Seyahat süresi arttıkça sigortanın geçerli olacağı zaman aralığı da değişecek haliyle ödenecek pirime bu rakam yansıyacaktır. Uzun vadeli seyahat eden kişiler farklı paketlerden faydalanabilmektedir. Pasaport-Bagaj kaybı, seyahatin yarıda kesilmesi gibi teminatlar da çoğu zaman tercih edilmektedir. Özellikle,  eğitim ya da kısa süreli çalışma için Macaristan’da bulunmak isteyen kişiler rutin yaşam döngüsünün içinde daha çok risk aldıklarından yurt dışı eğitim sağlık sigortası gibi ayrıca oluşturulmuş paketlerden faydalanmaktadır.

Vize uzmanınızdan ya da acentenizden bu hususta daha detaylı bilgiyi edinebilirsiniz. En uygun ücretli seyahat sigortası teklifleri için de gerekli açıklama uzmanlar tarafından size aktarılacaktır.

Seyahat  sigortası yaptırmadan önce Covid-19 teminatlı sigorta, Schengen bölgesi için gereklilikler ve anlık düzenlemeler konusunda bilgi edinmelisiniz. Zorunlu olsun ya da olmasın yurt dışı seyahat sigortası gerekliliktir. Sigorta poliçeniz olmadan yola çıkmayınız.

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular