Macaristan Ticari Vize

Macaristan Ticari Vizesi

Macaristan Konsolosluğu, Macaristan'a ticari faaliyette bulunmak amacıyla seyahat etmeyi planlayan işverenleri ve çalışanları Macaristan ticari vize prosedürüne tabi tutmaktadır.  Macaristan ticari vize talebinde bulunan kişinin seyahatinin mesleki gerekliliği şirketi tarafından konfirme edilmiş bir iş organizasyonuna  (kongre, fuar, eğitim, proje, seminer vb.) dahil olmak veya katkı sağlamak için Macaristan'a seyahat planlayan kişilerin başvurması gereken vize türüdür. Macaristan ticari vize talebinde bulunan kişinin mesleki durumuna göre Macaristan vizesi başvuru evraklarını hazırlamalıdır. 

Macaristan Ticari Vizesi Gerekli Evraklar Nedir?

Macaristan Ticari Vize belgelerinde bulunması gereken özellikler; 

Macaristan Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Macaristan Ticari schengen vizesi gerekli belge listesi aşağıdaki gibidir;

1.Macaristan ticari vize başvuru formu

*Macaristan Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Macaristan Schengen vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.
2. Pasaport 

Macaristan Konsolosluğu Schengen vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Macaristan Ticari Schengen vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 
3. 2 adet Biyometrik Fotoğraf 

*Macaristan Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir.

*Macaristan Ticari Schengen vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4. Tam vukuatlı nufus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi:

*Macaristan Schengen Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Kişinin maddi durumunu ispat eden belgeler:

*Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Macaristan Ticari Schengen vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 4000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6.Macaristan Schengen Ticari vize başvurusunda bulunacak kişinin vize talep dilekçesi;

*Macaristan Schengen Ticari vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Macaristan Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Macaristan

 Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Macaristan Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini,  Macaristan'a gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Macaristan Schengen Ticari vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* Macaristan Ticari Schengen vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Macaristan Schengen Ticari vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

*Macaristan Ticari vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Macaristan seyahati sonrası 2. veya 3. Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmesi gerekir.

 

7.Kişinin  bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler;

*Vergi levhası; Macaristan vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Macaristan Ticari Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Macaristan vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Macaristan Schengen Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

8. Kişinin çalıştığını gösteren belgeler; 

Macaristan Ticari vize müracaatında bulunacak kişilerin

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9.Macaristan'a seyahatin amacını içeren ve gidilecek bu ülkede seyahatin amacını destekleyecek bilgilerin gösterilmesi:

*Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Macaristan’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler.Macaristan Ticari vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Macaristan'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Macaristan dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Macaristan'a seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Macaristan’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Macaristan’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10.Macaristan Schengen Ticari vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Macaristan vize işlemlerinde bulunacak kişinin Macaristan'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir;

Macaristan Ticari vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Macaristan Ticari vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Macaristan Ticari vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Macaristan Ticari vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12.Macaristan Ticari vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Macaristan Ticari vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Macaristan Ticari vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Macaristan Ticari vizesi alacak kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini vermesi gerekir.

*Pasaport fotokopileri, Macaristan Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular