Macaristan Aile Birleşimi

Macaristan Aile Birleşimi 


Macaristan Konsolosluğu Türkiye’de yaşayan Macaristan vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşların vatandaşlık işlemleri, vize işlemleri, kayıt işlemleri, oturum işlemleri gibi resmi işlemleri direkt olarak Macaristan İstanbul Başkonsolosluğuna veya Macaristan Büyükelçiliği Ankara’ya gerçekleştirilmektedir.  Macaristan aile birleşimi için uzun süreli vize talebinde bulunacak kişinin direkt olarak Macaristan İstanbul Başkonsolosluğuna ya da Macaristan Büyükelçiliği Ankara’ya şahsen başvurması gerekmektedir. Yalnızca fiziki engeli veya diğer sağlık sorunları nedeniyle başvuru sürecinde zorluk yaşayan şahıslar yerlerine vekil atayabilmektedirler. Fiziki engeli olan başvuru sahiplerinin dışında altı yaşının üstünde olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Macaristan aile birleşimi vize talebini şahsen gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Aile Birleşimi talebinde bulunan kişide aranan belirli kriterler vardır; 
Macaristan’da resmi ikamet iznine sahip kişiyle evli olunan eş, reşit olmayan  çocuk, velayeti Macaristan vatandaşının üzerinde bulunan çocuk, velayeti yabancı uyruklu kişinin üzerinde bulunan çocuk, anne, baba ve kardeş aile ferdi tanımına girmektedir. Bu sebeple  Macaristan vatandaşı ile evli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Macaristan vatandaşının birinci dereceden yakını (anne, baba, kardeş); evlilikten dolayı Macaristan vatandaşı olan çocuğa sahip olan üçüncü ülke vatandaşları aile birleşimi için oturma izni talebinde bulunabilirler. Aile Birleşimi için vize talebinde bulunacak kişi aşağıdaki şartları taşımalıdır; 

Macaristan’da ikamet iznine, göçmenlik iznine, yerleşim iznine, geçici yerleşim iznine, ulusal yerleşim iznine, AT yerleşim iznine veya ikamet kartına sahip olan; Macaristan’da ikamet eden mülteci olarak tanımlanan kişinin aile ferdi veya refakatçisi bulunmayan çocuğun ebeveyni ya da vasisi olan; Macaristan’da ikamet eden kişinin geçimini sağladığı ebeveyn veya sağlık durumu nedeniyle kendine bakamayan kişinin kardeşi veya birinci dereceden akrabası olan kişiler Aile Birleşimi için oturma izni talebinde bulunabilirler.

Macaristan’da oturum alabilmek  için ön izin yerine geçen tek girişli vize ile Macaristan’a giriş yapan kişi Macaristan’da ikamet edecekleri bölgedeki ilgili bölge müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Aile Birleşimi sebebiyle oturum izni talebinde bulunan kişinin başvurusu Macaristan’daki ilgili bölge müdürlüğü tarafından onaylandığı taktirde ilgili başvuru yeri olan Türkiye’deki diplomatik temsilciliğine bildirimde bulunur. Oturum izni talebinde bulunan kişinin oturum izni almasına onay veren vize ilgili şahsa verilir. Bununla birlikte üçüncü ülke vatandaşına Macaristan’da oturum hakkı tanıyan D tipi tek girişli vizenin süresi 30 gündür. Macaristan’a tek girişli vizesiyle giriş yapan kişi Macaristan’a girişini müteakip 30 gün içinde Macaristan Göçmenlik Ofisine veya bu ofisi bölgesel düzlemde temsil eden müdürlüğe başvuruda bulunup konaklama ve adres bilgilerini beyan etmelidir.
Aile Birleşimi oturum izni talebinde bulunan kişi konsolosluğa ibraz edeceği belgeler arasında olan seyahat sağlık sigortası kişinin oturma izin süresini kapsayıcı şekilde olmalıdır. Oturma izninin tüm süresini kapsayan sağlık sigortası Türkiye’de yaptırılamazsa, temin edilen 90 günlük sağlık sigortasının süresi Macaristan’da uzatılmalıdır. 

Macaristan (AEA) vatandaşlarının aile bireyleri Schengen (C tipi) vizesi müracaatında bulunduktan sonra  da aile birleşimi için oturum izni talebinde bulunabilirler. Üç ayı geçen süre ile Macaristan’a Aile Birleşimi nedeniyle giriş yapmayı düşünen başvuru sahipleri C tipi Macaristan Schengen vizesiyle ülkeye giriş yaptıktan sonraki en geç 90 gün içinde Macaristan’daki ikamet yerine göre yetkili IRM BÁH bölge müdürlüğüne ikamet kartı başvurusunda bulunmalıdır. Aile Birleşimi vizesi için ilk olarak Macaristan C tipi vizesi için  gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir; 

•    Doğum kayıt örneği
•    Evlilik kayıt örneği veya
•    Evlat edinmeye ilişkin belge.
•    Macaristan Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın Göçmenlik ve Vatandaşlık   Kurumu
•    (IRM BÁH) tarafından onaylanmış geçerli davet mektubu. 
•    Başvuru Ücreti
•    Son 10 yıl içerisinde alınmış, öngörülen seyahat bitim tarihinden itibaren en az 3 aylık geçerliliği bulunan, en az 2 boş vize sayfası bulunan Pasaport Orjinali (pasaportta en az iki adet karşılıklı olmak üzere boş 2 sayfa ) olan pasaport. Eski pasaporta ait son 3 yıl içerisinde alınmış Schengen vizeleri sayfalarının fotokopisi.
•    Başvuru Formu Eksiksiz olarak doldurulmuş, okunaklı, pasaport sahibi tarafından 37. madde ve son sayfadaki imza bölümü imzalanmış olmalıdır. 17. Maddeye ev adresi ve e-posta adresi birlikte yazılmalı, cep telefonu başvuru sahibine ait olmalıdır. Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise imza bölümleri anne ve baba tarafından imzalanmalıdır.
•    İki Adet Biyometrik. Fotoğraf. Son 6 ay içerisinde çekilmiş, objektife direkt bakan, yüz, kulaklar ve alın bölgesinin açıkça göründüğü, arka fonu beyaz, 3,5 mm x 4,5 mm olması gerekmektedir.

Aile Birleşimi sebebiyle oturma izni başvurusunda bulunacak kişiler, belgelerin orijinal nüshası ile onaylı tercümelerini Macaristan Konsolosluğuna ibraz etmelidir.  Aile Birleşimi için D tipi vize başvurusunda olan kişilerin Macaristan’da bulunan aile ferdi belirtilen davetiyeyi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Kurumu Bölgesel Bürosundan temin edebilir. Macaristan’a davet edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, onaylanmış geçerli davet mektubunun orijinal sureti ve yukarıdaki belgeler ile vize için görev bölgesi kendisine en yakın olan Macaristan diplomatik temsilciliğine aile birleşimi oturma izni talebinde bulunmalıdır.

Oturum izni başvuru ücreti, yalnızca Konsolosluk Bölümü banka hesabına ödenmelidir, direkt olarak Macaristan Konsolosluğu bölümüne ödeme yapılmamalıdır. Posta, banka havalesi ile veya başka şekilde yapılan oturum izni başvuru ücreti ödemeleri kabul edilmemektedir.  Bölge Müdürlüğü, oturum izni başvurusu ve aynı zamanda oturum iznini almanıza hak kazandıran vize hakkında kendilerine başvurunun iletilmesinden itibaren ekseriyetle otuz gün içinde karar verilmektedir.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oturum izni talebi  aile birleşimi amacıyla değil de Macaristan’da eğitim veya araştırma amacıyla  ise,  kişinin oturum izni başvurusunu IRM BÁH’a iletilmesinden itibaren onbeş gün içinde değerlendirilir.

Macar (AEA, yanı Avrupa Ekonomik Alanı) Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkına Sahip, Vize Yükümlüsü Aile Fertlerinin 3 Ayı Aşan Girişleri Macar (AEA) vatandaşlarının aile bireylerinin orijinal nüshasını Macarca onaylı tercümeleri ile Macaristan Konsolosluğuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda listelenmiştir;
· Doğum kayıt örneği
· Evlilik kayıt örneği veya
· Evlat edinmeye ilişkin belge

Aile Birleşimi ile ilgili tüm prosedürler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yöneliktir.  Türkiye Cumhuriyeti’nde oturum iznine sahip yabancı uyruklu vatandaşların oturma izni taleplerini daha erken bir tarihte gerçekleştirmeleri gerekmektedir.  Yabancı uyruklu vatandaşların tâbi olduğu uyruğa göre vize işlem süresi uzayabilmektedir. Aile Birleşimi için Oturum izni başvuru ücreti yalnızca konsolosluk bölümü banka hesabına ödenmelidir.  Bankaya ödenecek oturum izni başvuru ücreti için Macaristan Konsolosluğundan ödeme belgesi alınmalıdır.  

Aile Birleşimi vizesi için Macaristan Konsolosluğuna ödeme yapılmaz.  Posta, banka havalesi ile veya başka şekilde yapılan oturum izni başvuru ücretleri kabul edilmemektedir.  Ödenen ücret iadesi yapılmamaktadır. Aile Birleşimi için uzun süreli vize talebinde bulunan kişinin Türkiye’de ödediği tek girişli vize ücretine Macaristan’da talep edeceği oturum izni başvuru ücreti de dahildir. Başvuru sahibinin Macaristan’da oturum izni için tekrar ödeme yapmasına gerek yoktur. 

Macaristan Göçmenlik Ofisi Bölge Müdürlüğü oturum izni için Macaristan Konsolosluğunun başvuruyu kendilerine iletmesine takiben otuz gün içinde karar verir.  Uzun süreli vize talebinin amacı eğitim veya araştırma ise başvurularının değerlendirme süresi Macaristan Konsolosluğunun gerekli bilgileri IRM BÁH’a iletmesinden itibaren ortalama olarak onbeş gündür.

Aile Birleşimi Oturma İzni İçin Dikkat Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Aile Birleşimi sebebiyle talep edilen oturma izni başvuruları doğrudan Macaristan Konsolosluğuna şahsen yapılmalıdır.
  •  6 yaş üstünde olan tüm başvuru sahipleri oturum izni talepleri için biyometrik bilgilerini (biyometrik fotoğraf ve parmak izlerini) ibraz etmelidirler.  
  • Aile Birleşimi sebebiyle oturum izni talebinde bulunacak kişilerin uzun süreli vizelerinin değerlendirme yetkisi yalnızca Macaristan diplomatik temsilciliklerine aittir. 
  • Macaristan Konsolosluğu vize başvurularının değerlendirilme sürecinde belirtilen evrakların dışında ek belgelerin ibraz edilmesi talebinde bulunma ve müracaatçı ile mülakat yapma hakkına sahiptir.

 

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular