Macaristan Oturma ve Çalışma İzni

Macaristan Uzun Süreli Vize

Macaristan oturma izni  talebinde bulunan kişinin ilk olarak Macaristan uzun süreli (D tipi) vize başvurusunda bulunması gerekmektedir. Macaristan D vizesi başvuruları şahsen yapılmaktadır. Posta veya diğer yollarla iletilen başvuruları Macaristan Konsolosluğu kabul etmemektedir. Macaristan D tipi vizeye; Türkiye’den Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti oturum iznine sahip yabancı uyruklu vatandaşlar ve ülkelerinde Macar dış temsilciliği bulunmayan kişiler başvuruda bulunabilir. Macaristan giriş amaçlarına göre değişiklik gösteren oturum izni formları kendi içlerinde ayrılmıştır. Bu formlara Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun web sayfasından ulaşılabilir.   

Davet mektubu ile Macaristan uzun süreli oturma izni talebinde bulunacak kişinin BM BÁH tarafından onaylanan geçerli davet mektubunu başvuru dosyasına eklemesi gerekmektedir. Kazanç Sağlamaya Yönelik Oturma İzni için gerekli form BM BÁH’ın internet sitesinden doldurulmalıdır.  Kazanç sağlamaya yönelik oturma izni taleplerinde randevuyu konsolos şahsen vermektedir. Bu amaçla talep edilen oturma izinleri işveren tarafından yazılmış hangi pozisyonda çalışılacağını içeren resmi dilekçenin dışında;  geçerli işgücü talep belgesi ve maaşı gösterir iş sözleşmesi; başvuru sahibine ait üç aylık banka hesap dökümü,  mesleğinizi icra etmeniz için gerekli mesleki eğitime sahip olduğunuzu gösteren belge (diploma, sertifika vb.), Macaristan’da ikamet edilecek yeri gösterir belge  (kira sözleşmesi ve kiralanan dairenin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi / işveren tarafından karşılanması durumunda işveren tarafından hazırlanmış beyanat / daire sahibi durumunda 3 ay içinde alınmış tapu belgesi de Macaristan Konsolosluğuna ibraz edilmelidir.  Macaristan için talep edilen uzun süreli vize/oturma izinleri için gerekli belgeler başvuru sahibinin seyahat amacına ve mesleki durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Firma Sahipleri Oturum İzni;

Macaristan’da firma sahibi olan kişilerin oturum izni talepleri için aşağıdaki belgeleri Macaristan Konsolosluğu’na ibraz etmeleri gerekmektedir;

 • Gelir getiren faaliyetin niteliği hakkında belge (şirket sözleşmesi),
 • Ticaret odası kaydı
 •   Şirketin Macaristan’daki adresini gösterir belge (kira sözleşmesi ve kiralanan yerin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi / daire sahibi durumunda 3 ay içinde alınmış tapu belgesi)
 • Macaristan’da yaşamak için sahip olunan maddi olanakları gösterir belge, oturma izni talebinde bulunan kişiye ait  son 3 ayı gösterir banka hesap özeti
 •   Mesleğini icra etmesi için gerekli mesleki eğitime sahip olduğunu gösteren belge,
 •  Firmanın yapacağı iş hakkında ticari plan, beklenen yıllık gelir hakkında beyanat,
 • Kazanç paylaşımının oranı hakkında şirket ortaklığı kararı
 •   Macaristan’da sahip olunan para miktarının belgelenmesi,
 •   Firmanın kamu borcunun bulunmadığının belgelenmesi
 • Şayet Macar çalışanlar varsa, bu kişilerin iş sözleşmesi,
 •  Yeni kurulan şirket durumunda kısaca ticari plan.

Macaristan Öğrenciler İçin Oturma İzni

Macaristan Öğrenciler için Oturma izni için Macaristan Ankara Büyükelçiliğinden vize talebinde bulunacak öğrencilerin başvuru yaparken Residence permit (except family reunion and work)” randevu tipini seçmesi gerekmektedir. Macaristan uzun süreli vize taleplerinde kişinin Macaristan diplomatik temsilciliklerine şahsen başvuruda bulunmalıdır. Macaristan Erasmus başvurularında Macaristan Göçmenlik Bürosu BÁH  sonucuna göre değerlendirilir. Macaristan eğitim amaçlı oturum izinleri 1 ay içinde sonuçlandığı için öğrencinin vizeyi aldıktan sonra zaman kaybetmeden oturum izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

Macaristan Erasmus eğitim amaçlı oturum izni için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir; 

 • Tam ve doğru doldurulmuş oturma izni talep formu. Formatına uygun olarak doldurulmamış formlar Macaristan Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. 
 • Talep edilen oturma izninin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (Yeşil ve de Hizmet pasaport sahiplerinin de oturum iznine başvurması gerekmektedir)
 •  2 adet biyometrik resim (resim 6 aydan eski olmamalıdır)
 •  Türkiyedeki üniversiteden Erasmus Değişim Programı ile gittiğinizi ve aylık alacağınız burs miktarını belirtir belge
 • ·Kabul eden eğitim kurumundan kabul edildiğinize / öğrenci olduğunuza ve de kaydınızın yapıldığına dair belge faks ya da mail ortaminda gönderilmesi de kabul edilir)
 • Macaristan’da ikamet edilecek yerin adresi (Kira kontratı ve kiralanan evin son 1 ay içinde alınmış tapu sureti veya en az 5 günlük otel rezervasyonunun konfirmesi veya resmi konaklama belgesi)
 • Talep edilen oturma izninin süresini tam kapsayan ve Schengen alanında geçerli olan minimum 30 000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası
 • Şayet Erasmus hibesi almıyorsanız (Erasmus Freemover gidiyorsanız) Macaristanda kaldığınız süre içinde hayatınızı idame ettirebilecek kadar paranızın olduğunu kanıtlar banka hesabınızın son 3 aylık dökümü.
 • Kabul eden eğitim kurumundan, kabul edildiğinize / öğrenci olduğunuza ve de kaydınızın yapıldığına dair belge
 • İlk eğitim öğretim yılının ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu
 •  Macaristan’da ikamet edilecek yerin adresi (Kira kontratı veya otel rezervasyonu veya resmi konaklama belgesi),
 • Anne ya da baba tarafından imzalanmış, Macaristan’daki tüm masraflarınızı karşıladıklarını belirtir noter onaylı taahhütname ve taahütnameyi veren kişinin banka hesabının son 3 aylık dökümünü
 • İkamet adresi Türkiye’deki görev alanına en yakın Macaristan diplomatik temsilciliğine ibraz etmek durumundadırlar.

Araştırma Amaçlı Oturma İzni;

Macaristan’da akredite olan araştırma kurumu ile yapılan anlaşma gereği  araştırma yetkisine sahip kurumun araştırmacının müsaade edilen ikamet süresini aşması durumunda araştırmacının gerekli maddi teminata sahip olmadığını düşünerek– araştırmacının ülkesine geri gönderilmesi ile ilgili oluşacak masrafları karşılayacağına dair yazılı yükümlülük üstlenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün miktarı da araştırma kurumu tarafından belirtilmelidir.

Gönüllü Faaliyet Amaçlı Oturma İzni;

·Bu ikamet amacı için genel şartların ve davetiyenin dışında kabul eden kuruluş ile gönderen kuruluş ve gönüllü çalışacak kişi arasında yapılmış anlaşmanın ibraz edilmesi gerekmektedir.

·İbraz edilen evraklarda, kabul eden kurumda verilecek gönüllü hizmetin içeriğinin ne olduğu ve gönüllü giden kişinin nelerinin karşılandığı ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aynı ayrıntılı bilginin, gönüllü hizmeti verilecek Macar kurumu tarafından gönderilen kabul belgesi ve başvuru sahibinin maddi olanaklarını destekleyici belgeler de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Tedavi Amaçlı Oturma İzni;

Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde aşağıdakileri ibraz etmeniz gerekmektedir:

Tedavi amaçlı vize için, tedaviyi sürdürecek olan Macar sağlık kurumunun kabul belgesine sahip olan veya küçük yaştaki çocuğunu ya da kendisine bakamayacak durumdaki aile ferdine Macaristan’daki tedavisi süresince mihmandarlık edecek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Tedavi masrafının kimin tarafından karşılanacağını ve ne şekilde olacağını belirten beyanat.

· Bu beyanatı kabul eden sağlık kuruluşu veya başvuruda bulunan kişi vermelidir. Masrafların oturma iznine başvuruda bulunan kişi tarafından karşılanacağı durumlarda şahsın buna muktedir olduğunu belgelemesi gerekmektedir (son 3 aylık hareketi gösteren banka hesap cüzdan fotokopisi, tapu senedi fotokopisi, vb.)

· Eğer başvuruda bulunan kişi hastanede kalmayacaksa konaklama yerinin de belgelenmesi gerekir (otel rezervasyonu / kira sözleşmesi ve kiralanan yerin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi),

· Refakatçi durumunda, refakatçinin geçimini sağlayan maddi teminatın miktarı ve refakatçinin ikamet yerinin olduğunu doğrulayan belge.

· Macaristan’da tedavi göreceği kurumun kabul belgesi,

· Türkiye’de tedavi gördüğü hastaneden tedavisinin Macaristan’da devam ettirilmesinin gerekliliğini doğrular rapor.

Macaristan Konsolosluğunun şart koyduğu prosedürler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yöneliktir. Türkiye Cumhuriyeti oturum iznine sahip yabancı uyruklu kişilerin Macaristan vize taleplerini daha erken yapmaları gerekmektedir.  Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların (tâbi olduğu uyruğa göre) vize işlem süresi daha uzun sürebilmektedir.

Macaristan Oturma ve Çalışma İzni

Macaristan’da 90 günden fazla kalmayı planlayan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oturma izni talebinde bulunması gerekmektedir. Macaristan Oturma İzni başvuruları Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu (BM BÁH) tarafından değerlendirilmektedir. Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun olumlu karar alması durumunda Konsolosluk, oturum iznini almanız amacıyla Macaristan’a giriş yapmanızı sağlayan en fazla 30 güne kadar ikametinize hak tanıyan tek girişli vize verir.  Oturum izninin alınmasını ve oturum izni talebinde bulunmak için gerekli tek girişli vizenin onaylanmasına eş zamanlı olarak karar verilir. Macaristan vizesi,  Macaristan’a giriş yapmaya ve orada Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun Macaristan’daki ikamet yerinize göre yetkili bölge müdürlüğünden oturma izninizi alınmasına hak tanınmaktadır.

BM BÁH’ın  Türkiye’de ikamet adresinizin yetkili bölge müdürlüğünün onayladığı vize, tek girişlidir, Macaristan oturum izninin teslim alınması için en fazla 30 günlük ikamete hak kazandırmaktadır.  Macaristan’a giriş yaptıktan sonra 30 gün içinde oturum izni belgesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmış olması gerekmektedir.  

Oturum izni alınmadan önde Macaristan’a giriş için çoğunlukla tek girişli olarak çıkartılan Macaristan vizesi, diğer Schengen bölgesi üye ülkelerine giriş yapma hakkı tanımaz. Macaristan oturum izni alındıktan sonra vizeden muaf olarak Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım hakkı elde edilir, Schengen Bölgesi üye ülkeleri arasında transit geçiş yapılabilir.

Macaristan’da oturum izni almak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların geçerli bir “oturum izni-residence permit”e ve oturum iznini aldıktan sonra çalışmayı planlayan kişinin “çalışma izni-work permit”e sahip olması gerekmektedir. Macaristan oturma izni ve çalışma izni gereken prosedürler uygun  şekilde tamamlanmadığı takdirde kişi Macaristan’dan ihraç edilebilir.  Macaristan oturma izni başvurusunda bulunacak kişinin ilk olarak geçerli bir oturum ve çalışacaksa çalışma izni vizesine (D-3 ya da D-4) sahip olmalıdır. Yalnızca uzun süreli vize sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Macaristan oturma ve çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Gereki koşulları taşıması halinde ilk kez Mazaristan Oturma İzni talebinde bulunan kişiye 4 yıl süreyle oturum izni verilmektedir. 4 yılın sonunda yapılacak başvurularla 2’şer yıllık oturma izni uzatma süreli eklenmektedir. Eğer çalışma izni gerektiren bir durum için Macaristan’da bulunması gereken kişinin oturma izni süresiyle çalışma izninin süresi birbirlerine denk olmalıdır.  Macaristan oturma iznine sahip olanın kişinin oturum izni süresi, çalışma izni süresine aşmamalıdır.  Ayrıca Macaristan’da çalışma iznine sahip kişinin pasaportunun süresinin, oturum izni süresinden 6 ay daha uzun olması şartı aranmaktadır.

Oturum izni başvurularının, oturma izni uzatma süreleri dahil, standart bir formla birlikte  “Macaristan Göçmen ve Vatandaşlık Ofisi” ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurunun kişinin Macaristan’da ikametinin bulunduğu Bölgesel Müdürlüklere ya da Müşteri Hizmetleri Ofislerine yapılması gerekmektedir. Macaristan oturma izni süre uzatma talebi başvuru sahibinin yasal oturum süresinin dolmasına en geç 30 gün kala yapılmalıdır. Bu süreye uyulmaması durumunda, ilgili kurumun oturma izni talebini reddetme hakkı bulunmaktadır. Macaristan oturma izni başvurusu için talep edilen güncel ücret de başvurunun yapıldığı anda ilgili birime yatırılmaktadır.  Başvuru formunda kişisel bilgiler, yabancı ülke vatandaşının uyruğu, diğer pasaport bilgileri, mesleki ve medeni hal bilgileri, adli sicil kaydı, kişinin kesinleşmiş bir ceza yaptırımı bulunup bulunmadığı, kamu sağlığını tehdit edici bir hastalığa sahip olup olmadığı, çalışan başvuru sahibinin  gelir döküm belgesi istenmektedir.  Bunların dışında ilk defa Macaristan Oturma İzni Başvurusu’nda bulunan kişiden istenen temel evraklar aşağıda listelenmiştir;

 

 • Macaristan’da kalış amacını gösterir belge,
 • İkametgahını kanıtlar belge (Örn: Kira kontratı, geçerli bir davetiye mektubu vb.)
 • Macaristan’da geçinme garantisini gösterir belge
 • Sağlık Raporu,
 • 1 fotoğraf (Pasaport fotoğrafı)
 • Geçerli bir Seyahat Belgesi,

 

Bu evrakların dışında Macaristan Göçmenlik Ofisi'nin kişinin mesleki ve Macaristan'a  kültürel, ekonomik durumuna göre ek evrak talebinde bulunabilir. İkinci kez oturma izni süresini uzatma talebinde bulunan kişilerin aynı evrakları sunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru sırasında ne tür belgelerin talep edildiğine dair en güncel bilgi, başvuru yapılmadan önce mutlaka ilgili Macaristan diplomatik birimlerinden öğrenilmelidir.

 

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular