Macaristan Erasmus

Macaristan Erasmus

Macaristan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin en fazla rağbet gösterdiği ülkelerdendir. Bunun nedeni Erasmus öğrencilerine İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerden çok daha uygun fiyata yaşayabilme imkanı sunmasıdır. Ayrıca Budapeşte başta olmak üzere Macaristan'ın her şehrinin ayrı ayrı kültürel, tarihi güzellikler barındırması ve ritmi hiç düşmeyen eğlence hayatı ve birçok üniversitenin eğitim dilinin İngilizce olması sebebiyle Macaristan, Erasmus öğrencilerinin en çok tercih ettiği ülkelerden biridir.  Macaristan Erasmus programı, farklı ülke kültürlerini tanımaya olanak tanıyan, yükseköğretim kurumlarının uluslararası işbirliği yapmalarına teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği değişim programıdır. EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarının lisans, master, doktora öğrencilerinin ve akademik personelinin bağlı bulundukları üniversitelerin anlaşmalı olduğu yurt dışındaki üniversitede öğrenim görmek veya ders vermek amacıyla 3-12 ay arasında değişen süre aralığında bulunmasıdır. Programın vizyonu Avrupa’da yükseköğretim kalitesini yükseltmektir

Erasmus Öğrenci Değişim Programı, bir yabancı dil öğrenme programı, burs programı veya diploma programı değildir. Erasmus programı, Avrupa Birliği veya Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerarası kültürel etkileşime teşvik ederek, öğrencilerin ve akademisyenlerin karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan üniversitenin çalışma alanlarını ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamaktadır. Yurt dışında başka bir öğretim kurumun atmosferini soluyan öğrenciler daha donanımlı, yabancı dillerini geliştirmiş, iş dünyasının beklentilerini daha fazla karşılar hale gelmişlerdir.

Avrupa halklarının birbirlerine olan ön yargıların akademik çevrelerde kırılmasına vesile olan Erasmus hareketliliği kapsamında, 1987 yılından günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim kurumu öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının en az bir dönemini geçirmiş; o ülkenin kültürünü tanıma imkanını elde etmiştir.

Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumları Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden faydalanamamaktadır. Öğrenci veya akademik personelin Erasmus hareketliliğinden yararlanabilmesi için bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunun ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi olması gerekmektedir. Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında; öğrenci ve akademik personel değişimleri, eğitim programlarının iyileştirilmesine yönelik işbirlikleri, müfredat geliştirme projeleri (Curriculum Development-CD) sonucunda elde edilen bilgilerin yaygınlaştırılması ve aktif olarak kullanılması; EÜB sahibi Avrupa üniversitelerindeki bölüm ve/veya fakültelerin belirli bir alanda yaptıkları akademik araştırmaları ortaklaşa yürütebilecekleri bilimsel platformların (Thematic Networks) oluşturulması, dil kursları ve uluslararası Bologna süreci kapsamında  Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) yerleştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Oturum izni alacak Erasmus öğrencilerinden vize harç ve işlem bedeli alınmamaktadır, fakat Schengen vizesi ile kısa süreli eğitim amaçlı gidecek öğrenciler Macaristan Konsolosluğunun outsource ettiği firma veya seyahat acenteleri aracılığıyla başvuruda bulunacağı için koordinasyon ücreti talep edilebilir. 

Macaristan Erasmus Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Macaristan Erasmus için Macaristan Ankara Büyükelçiliğinden vize talebinde bulunacak kişilerin başvuru yaparken Residence permit (except family reunion and work)” randevu tipini seçmesi gerekmektedir. Macaristan uzun süreli vize taleplerinde kişinin Macaristan diplomatik temsilciliklerine şahsen başvuruda bulunmalıdır.. 

Macaristan Erasmus başvurularında Macaristan Göçmenlik Bürosu BÁH  sonucuna göre değerlendirilir. Macaristan eğitim amaçlı oturum izinleri 1 ay içinde sonuçlandığı için öğrencinin vizeyi aldıktan sonra zaman kaybetmeden oturum izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. 

Macaristan Erasmus eğitim amaçlı oturum izni için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir; 

· Tam ve doğru doldurulmuş oturma izni talep formu (konsolosluğumuza formu aşağıdaki örnek formdaki gibi doldurmuş olarak gelmeniz gerekiyor, aksi durumda başvurunuz o gün için kabul edilemeyeceğini üzülerek bildirmek isteriz)

· Talep edilen oturma izninin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport (Yeşil ve de Hizmet pasaport sahiplerinin de oturum iznine başvurması gerekmektedir)

· 2 adet biyometrik resim (resim 6 aydan eski olmamalıdır)

· Türkiyedeki üniversiteden Erasmus Değişim Programı ile gittiğinizi ve aylık alacağınız burs miktarını belirtir belge

· Kabul eden eğitim kurumundan kabul edildiğinize / öğrenci olduğunuza ve de kaydınızın yapıldığına dair belge faks ya da mail ortaminda gönderilmesi de kabul edilir)

· Macaristan’da ikamet edilecek yerin adresi (Kira kontratı ve kiralanan evin son 1 ay içinde alınmış tapu sureti veya en az 5 günlük otel rezervasyonunun kofirmesi veya resmi konaklama belgesi)

· Talep edilen oturma izninin süresini tam kapsayan ve Schengen alanında geçerli olan minimum 30 000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası

· Şayet Erasmus hibesi almıyorsanız (Erasmus Freemover gidiyorsanız) Macaristanda kaldığınız süre içinde hayatınızı idame ettirebilecek kadar paranızın olduğunu kanıtlar banka hesabınızın son 3 aylık dökümü.

 

Erasmus Programına Dahil Olan Ülkeler

Erasmus Hayatboyu Öğrenme Programı’na dahil olan 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ve Avrupa Birliği üyeliği bulunmayan, fakat Avrupa Ekonomik Alanı içinde yer alan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında yer alan Türkiye, Erasmus programına dahil olan ülkeler arasındadır. Yükseköğretim kurumu tanımı kapsamındaki üniversite, enstitü ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimi olan Komisyon Yürütme Ajansı'na (The Education, Audiovisiual and Culture Executive Agency - EACEA) müracaatta bulunduktan sonra Erasmus Üniversite Beyannamesi-EÜB (Erasmus University Charter- EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve personeli Erasmus programından faydalanabilmektedir. Erasmus Öğrenci staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen kurumların Genişletilmiş EUB (Extended EUC)’ye sahip olması gerekmektedir. EÜB sahibi kurumların öğrenci ve akademik personel değişim programına dahil olacak bireylerin;  ilgili yasalar ve mevzuatlar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da Türkiye’de ikamet eden başka bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir. Erasmus Öğrenci Değişim Programı’na kayıtlı olan 2000’den fazla yükseköğretim kurumu öğrencileri her yıl komisyonun ilan ettiği son tarihe uygun olarak başvuruda bulunabilirler. Erasmus Hareketliliği, yalnızca öğrenim amaçlı değişimden ibaret değildir, Erasmus Öğrenci veya akademisyen değişikliği de bu programa tabidir.

Erasmus öğrenci veya staj hareketliliğinden faydalanacak öğrenci;

 1. Türkiye’de Erasmus Hareketliliği dahilinde faaliyet gösteren herhangi bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim kademelerinin birinde (birinci, ikinci veya üçüncü) öğrenim görüyor olması
 2. Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 3. İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Yükseköğretim kurumları öğrencileri AB eğitim ve gençlik programları merkezinin seçim kriterlerine göre belirlemektedirler. Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve kümülatif not ortalamasına göreErasmus hareketliliğine dahil olacak öğrenci belirlenmektedir. Erasmus öğrenim faaliyetini ikinci döneme uzatmak isteyen öğrenci, talebini Türkiye’de bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna bildirmelidir. Erasmus öğrenim faaliyetinin ikinci döneme uzatılması, yükseköğretim kurumunun öğrencinin ilgili talebini uygun bulması ve ilgili faaliyet bütçesinde yeterli hibe miktarı bulunmasıyla gerçekleştirilebilir. Erasmus faaliyetini bir dönem daha uzatmak isteyenler için yeterli hibe ödeneği olmaması durumunda, öğrencinin Türkiye’de bağlı bulunduğu üniversitenin Erasmus biriminin inisiyatifine bağlı olarak öğrencinin Erasmus faaliyeti hibesiz olarak uzatılabilmektedir. Dönem uzatmak isteyen öğrenci yurt dışında eğitim aldığı öğretim kurumunu değiştiremez, bir dönem öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda devam etmek şartıyla Erasmus etkinliğini bir dönem daha uzatabilir.

Erasmus Hareketliliğinin Kapsamında Olan Programlar;

 • Erasmus Staj
 • Erasmus Dil Kursları
 • Erasmus Program Projeleri
 • Erasmus Hazırlık Ziyaretleri
 • Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları
 • Bologna Projesi

Macaristan Erasmus Başvurusu Nasıl Yapılır?

Macaristan Erasmus başvurusu yalnızca Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip olan kurumlar arasında gerçekleştirilebilmektedir. Erasmus öğrenim hareketliliği yükseköğretim kurumları arasındaki anlaşmanın yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir. Var olan anlaşmalar çerçevesinde öğrenciler bağlı bulundukları üniversitelerin ilgili koordinatörlüklerine Erasmus başvurusunda bulunmalıdırlar. Her yükseköğretim kurumu kendi başvuru, seçim ve sınav tarihlerini kendisi belirleyerek ilan etmektedir. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan yükseköğretim kurumunun belirlediği tarihler arasında öğrenciler Erasmus başvurularını gerçekleştirmelidirler. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre yükseköğretim kurumu Erasmus başvurularını değerlendirmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliğinden her akademik derece için (lisans, master, doktora) hayatı boyunca yalnız 1 defa hibe alarak faydalanabilmektedir. Daha önceden staj hareketliliği hibesi alan öğrenci daha sonradan öğrenim hareketliliği hibesinden de seçim kurulunun uygun görmesi halinde faydalanabilir. Ayrıca öğrenci, kendi masraflarını tamamen karşılaması halinde hibesiz olarak Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanabilmektedir.

Erasmus Ders Seçme

Erasmus öğrenim hareketliliği kontenjanına yerleşen öğrenci, yurt dışında gideceği kurumda eşdeğer dersleri seçmektedir. Üniversitelerarası alınan derslerin tanınırlığı öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınmaktadır. Öğrencinin öğrenim göreceği kurumla bağlı bulunduğu kurum arasındaki ders içerikleri birebir aynı olmasa da Erasmus ders seçme işlemlerinde ders içeriklerinin benzer olmasına dikkat edilmelidir. Yükseköğretim kurumlarının yetkilileri Erasmus Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir. 

Erasmus Ders seçme işlemi gerçekleştiren öğrenci 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisini tamamlamakla yükümlüdür. Öğrencinin 1 dönemde aldığı kredinin 2/3'ü oranında kredi toplamı başarı hedefi olarak referans alınır. Yurt dışında bulunduğu dönemde aldığı dersleri geçebilen öğrencilerin dönemlik eşdeğer not ortalaması Türkiye’de öğrenim gördüğü okulun transkriptine işlenmektedir. Erasmus öğrenimi sırasında başarılı olamayan öğrenciler, yurt dışına gitmeden önceki dönemlerinden itibaren tekrar aynı dönemi okumakla yükümlüdürler. Eğer öğrenci yurt dışında aldığı derslerin bir kısmını geçebilmiş, bir kısmını geçememişse ancak başarılı olduğu dersin kredi toplamı karşılığı kadar dersten Türkiye’de bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan muaf tutulur.

Erasmus öğrencileri yurt dışına gitmeden önce Türkiye’de bağlı bulundukları yükseköğretim kurumuna dönemlik ders seçme işlemlerini tamamlarlar. Yurt dışında geçirilecek dönem/ler için öğrencinin kayıt dondurma durumu söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretlerini öğrenci, Türkiye’de öğrenim gördüğü kuruma yatırır. Yurt dışında öğrenim görülecek kurum kendi öğrencilerinden talep ettiği harç ücretini Erasmus öğrencilerinden de talep ediyorsa öğrenci bu ücreti yurt dışında öğrenim göreceği yükseköğretim kurumuna yatırmalıdır.

Erasmus Staj Hareketliliği

Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci bir Avrupa ülkesinde öğrencisi bulunduğu bölümde uygulamalı iş deneyimi elde etme imkanını elde eder. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna bağlı öğrenci Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışındaki bir işletmede veya iş projesinde mesleki eğitim alabilir, mesleki deneyimini arttırabilir. Öğrenci, Erasmus staj hareketliliğine de Erasmus öğrenim hareketliliği gibi Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi ve gideceği şirket/kurum tarafından başvurusunun onaylanması gerekmektedir. Staj başvurularında öğrencinin %50 akademik başarı düzeyi %50 dil seviyesinin ortalaması alınarak değerlendirilmektedir.  Öğrencilere staj faaliyetleri için yurt dışında kaldıkları süre için finansal destek sağlanmaktadır. Erasmus hareketliliği kapsamında staj yapmak isteyen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvuruda bulunabilirler. Öğrencinin Türkiye’de bağlı bulunduğu üniversitenin Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yararlanabilmesi için Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi’ne sahip olması gerekmektedir. Standart Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahip olan yükseköğretim kurumunun Erasmus staj hareketliliğini yürütme yetkisi bulunmamaktadır.

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus staj hareketliliğine dahil olan üniversiteler, başvuruda aranan kriterlerle ilgili akademik yıl başlamadan önce Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısında yer alır.  Öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliğinden daha önce hibe almış olması staj hareketliliği hibesi almasına engel değildir. Bir öğrenci Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden her akademik derecesinde (lisans, master, doktora) sadece 1 kere yararlanabilir. Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile Erasmus Staj Hareketliliği farklı programlar olduğu için bir öğrenci hem öğrenim hem de staj başvurusunda bulunabilir.  Mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler mezuniyet belgesini almamış dahi olsalar faaliyetten yararlanamazlar. Öğrencinin yalnızca mezun olmadan yaptığı staj başvuruları değerlendirilir. Erasmus staj programlarına başvuran öğrenciler mezun olmadan Erasmus staj başvurularını gerçekleştirmişlerse, mezuniyetlerini takip eden ilk dönemde anlaşılan kuruma bağlı olarak 2-12 ay arasında staj yapabilirler. Öğrenciler yükseköğretim kurumları tarafından önerilen yerlerde staj yapabilecekleri gibi, staj yapmak istediği yerlerle kendileri bağlantı kurarak yurt dışındaki AB Ofislerine müracaatta bulunabilirler. Bağlı bulunduğu okulun önerdiği işletme ya da kendi bulduğu staj yeri fark etmeksizin ilgili akademik yıla ilişkin kriterlere göre başvurusu bağlı bulunduğu kurum tarafından değerlendirilen öğrenci, Erasmus staj faaliyetinden yararlanabilir.

Erasmus Hibesi

Erasmus hareketliliğinden faydalanacak öğrenciler için yurt dışında kaldıkları süreyi kapsayacak şekilde dönemlik finansal destek sağlanır. Verilen mali destek öğrencilerden geri talep edilmez, kredi değildir. Erasmus hibesiöğrencinin barınma, beslenme gibi temel masraflarının bir kısmına yardımcı olmak için verilir. Öğrencinin yurt dışındaki tüm masraflarını karşılayacak yeterlilikte değildir. Hibeli Erasmus kontenjanına yerleşemeyen öğrenciler, talep ettikleri takdirde hibesiz (tüm masraflarını kendisinin karşılaması koşuluyla) gerekli diğer koşulları sağlamaları halinde Erasmus hareketliliğinden faydalanabilirler. Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir üniversiteye kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine (3-12 ay arasında) diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurt dışında kaldıkları süre için Erasmus Kurulu tarafından belirlenen Erasmus Hibesini alma şansına sahip olurlar.  Hibeli Erasmus öğrencisi kontenjanına yerleşemeyen öğrenciler bütün masraflarını kendilerinin karşılamaları şartıyla hibesiz Erasmus öğrenciliğine de başvuru yapabilirler. Erasmus değişim programı kapsamında yırt dışında geçici bir süre eğitim alacak öğrencinin konaklaması Türkiye’de okuduğu veya yurt dışında öğrenim göreceği okulun sorumluluğunda değildir. Öğrenci Erasmus süresinde konaklayacağı yeri kendisi ayarlamaktadır. Fakat yurt dışında ev sahipliği yapacak olan üniversitenin AB Ofislerinden kalacak yer konusunda fiyat ve okula yakınlık gibi durumlar için bilgi alınabilir.

Erasmus Süresi

Öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencinin Erasmus süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında değişmektedir. Mesleki yüksekokul gibi kısa dönemli yükseköğretim programları için asgari süre 2 aydır. 

Erasmus Dil Kursları

Resmi dili İngilizce gibi yaygın kullanıma sahip olmayan dillerin konuşulduğu, Erasmus Hareketliliğine dahil olan ülkelerde yabancı öğrencileri öğrenim hayatına hazırlamak için kısa süreli yoğun Erasmus dil kurslarıdüzenlenmektedir. Bu kurslar sayesinde öğrenciler akademik çalışmalarına veya stajlarına başlamadan önce gittikleri ülkenin yerel dilini ve kültürünü tanıma fırsatı elde ederler. Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında verilen dil kursu herhangi bir yoğunlaştırılmış dil kursu değildir; Erasmus Yoğun Dil Kursu (EILC)’dur. Öğrencilerin öğrenim görecekleri okula alışması için temel düzeyde verilmektedir.

EYDK, Erasmus Yoğun Dil Kursu, düzenleyen ülkeler; Belçika (Flemenk Topluluğu), Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İspanya (Kastilyan, Bask, Valensiya) İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç ve Türkiye’dir.

Türkiye’de de yabancı öğrencilerin ülkeye daha rahat uyum sağlaması adına Erasmus Yoğun Dil (Türkçe) kursları düzenlenmektedir. Erasmus hareketliliğine dahil olan yükseköğretim kurumları Türkiye’ye gelen yabancı öğrencileri bu kurslara katılmaları konusunda bilgilendirmelidirler.

EYDK’nın süresi 3-6 hafta arasında değişmektedir ve en az 60 ders saatini kapsamaktadır. Kurslar yalnızca Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğine dahil olan öğrenciler için verilmektedir; dışarıdan katılım sağlanamaz.  EYDK için yurtdışında geçirilen süre öğrencinin   Erasmus Öğrenci veya Staj Hareketliliği süresi dahilindedir, ek bir süre tanınmaz. Söz konusu süre için de gidilen ülke için öngörülen standart hibe geçerlidir, ek hibe ödenmez veya öğrenciden kurs için herhangi bir ücret talep edilmez.

Erasmus Yoğun Dil Kursu programına dahil olmak isteyen öğrenciler bu taleplerini Türkiye’de bağlı bulundukları yükseköğretim kurumuna başvuru sürecinde bildirmelidirler. Türkiye’deki üniversitelerin Erasmus koordinatörlükleri öğrencinin EYDK talebini gideceği yükseköğretim kurumuna iletir. Erasmus Yoğun Dil Programı düzenleyen üniversiteler öğrenci başvurularını değerlendirir ve sonucu Erasmus Koordinatörlüğüne bildirirler.

Erasmus öğrenim hareketliliğine dahil olacak öğrenci, gideceği yükseköğretim kurumunun dil konusunda (EYDK) bir destek sağlayıp saylamadığı konusunda bilgi almalıdır. Erasmus+ döneminde Erasmus Komisyonu belirli dillerde öğrencilere online dil desteği sunmaktadır.

Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği öğrenciye pek çok konuda fayda sağlar; öğrenci yurt dışında öğrenim görerek tecrübe kazanır, gittiği ülkenin kültürünü tanır, isterse dilini geliştirebilir, çok kültürlü bir ortamda öğrenim görme fırsatını yakalar, kendi kültürünü tanıtabilir, yeni arkadaşlar edinebilir, Türkiye’deki eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışında mesleki anlamda kendini geliştirmeyi veya staj yapmayı hedefleyen öğrenci mesleki olarak şirketlerle bağlantı kurabilir.

Erasmus+ (Plus)

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2014-2021 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ lisans seviyesinde olup master planlayan öğrenciler için “Orta Yüksek Lisans” derecelerini kapsamaktadır (Joint Master Degrees). Erasmus+ master öğrencileri için kredi garantisi (Erasmus+Master Degrees) imkanları sağlanmıştır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu’nun topluluk programlarından Erasmus+’nın faaliyet alanı, hem yurt içinde ve hem de yurt dışında Avrupa Komisyonunu, diğer uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen çalışma gruplarına ve ağları kapsamaktadır. Erasmus+ eğitim ve gençlik alanında yapılan çalışmalara aktif olarak destek vermektedir.Erasmus+’da öncelik uygulaması, öğrencinin not ortalamasına göre yapılmaktadır. Erasmus hareketliliği anlaşması olan yükseköğretim kurumunda öğrenci olan ve not ortalaması belirlenen kriterlerin üstünde olan her öğrenci, her bir eğitim kademesinde (lisans, master, doktora/sanatta yeterlilik) Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden hibeli ya da hibesiz olarak en fazla 12 aya kadar faydalanabilmektedir. Yükseköğretim kurumları Erasmus Hareketliliğinden olabildiğince daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla, daha önce Erasmus programıyla yurt dışında gitmiş öğrencilerin yerine, hiç yararlanmamış öğrencilere öncelik vermektedir.

Erasmus + Programına Dahil Olan Ülkeler;

 • AB üyesi ülkeler
 • AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
 • Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)

Erasmus Personel Hareketliliği

Akademik personeller, yükseköğretim kurumlarının akademik personel çalışma alanlarında Avrupalı meslektaşlarıyla akademik etkileşimde, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Erasmus personel hareketliliğinegerekli koşulları sağlamaları halinde katılabilirler. Erasmus personel hareketliliği faaliyeti EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında akademisyen olan personelin, 1 akademik yılı içerisinde Erasmus personel hareketliliği komisyonunca belirlenen asgari ders saati ve üzerinde ders vermek için en çok 6 haftalığına yurt dışında EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkan tanıyan alt faaliyet alanıdır. Erasmus personel hareketliliğine katılacak olan akademik personelin, EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı personel olması, hem Türkiye’de çalıştığı üniversitenin hem de yurt dışında ev sahipliği yapacak üniversitenin personel hareketliliği kapsamında şart koşulan, her iki üniversite tarafından da imzalanmış gerçekleştirilecek personel hareketliliğinin genel amaç ve içeriğini içeren bir öğretim programına (teaching programme) sahip olması  gerekmektedir. Akademik personelin Erasmus öğretim elemanı hareketliliğinden faydalanabilmesi için misafir olarak gideceği yükseköğretim kurumunda en az 5 saat ders vermesi şartı bulunmaktadır. Erasmus personel hareketliliğine katılan öğretim elemanı uluslararası deneyim elde eder, hem Türkiye’de bağlı bulunduğu hem de misafir olacağı yükseköğretim kurumunun sundukları derslerin içerik olarak çeşitliliğini uluslararası boyutta arttırmak için teşvik eder. Ayrıca Erasmus personel hareketliliğine katılan akademisyen yurt dışında misafir olduğu üniversitenin eğitim projelerine katkıda bulunabilir, atölye çalışmalarında, seminerlerinde, pratik eğitim süreçleri eğitimlerinde kısa görevlendirmeler alabilir. 

Erasmus Vize

Erasmus Vize işlemleri tamamıyla öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci vize başvurusu sırasında yurt dışında öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin diplomatik temsilciliklerine vize başvurusunda bulunmalıdır. Schengen Bölgesi dahilinde olan ülkelerden birine kısa süreli öğrenim görmek için gitmeyi planlayan öğrenci gideceği ülkenin Schengen vizesine başvuruda bulunabilir. Kısa süreli öğrenci vizeleri için gidilecek ülkenin konsolosluğuna akredite olan seyahat acentelerine başvuru dosyalarını, randevu tarih ve saatinde teslim etmelidirler. Erasmus kapsamında vize başvurusunda bulunacak öğrenci evraklarını eksiksiz olarak hazırlamakla yükümlüdür. Erasmus hareketliliğine dahil olan öğrenci, bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumundan Erasmus öğrenci hareketliliği programı için seçildiklerini ve aldıkları hibe miktarını gösterir resmi belgeyi talep edebilir. Bu belgenin Erasmus vize işlemlerinin olumlu sonuçlanmasına etkisi olacaktır. Erasmus hareketliliği kapsamında öğrenci ya da personel bağlı bulundukları yükseköğretim kurumunun anlaşmalı olduğu yurt dışındaki öğretim kurumları dahilinde gideceği üniversiteyi belirleme hakkına sahiptir. Fakat öğrenci gideceği üniversiteyle Türkiye’de bağlı bulunduğu üniversitenin ders içeriklerine dikkat etmelidir. Bologna süreci kapsamında uluslararası geçerliliği olan ders kredileri üzerine çalışılsa da öğrencinin mesleki olarak ilgilendiği alanlar konusunda eğitim veren üniversiteyi tercih etmesi yararına olacaktır. Kurumlar arası anlaşmalar, yükseköğretim kurumlarının fakülteleri/bölümleri arasında yükseköğretim kurumlarının yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci/personelin belli süreler öğrenci veya personel değişikliği yapmasına imkan tanıyacak şekilde imzalanır.

Duyurular

Macaristan Vize Başvurusunda Bulunacakların Dikkatine!

  Macaristan Konsolosluğunun yetkilendirdiği vize biriminin yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında alınmış Schengen Vizelerinde VIS...
2023-08-11 14:04:46

Macaristan Konsoloslukları Noel’de ve yeni yılda hizmet vermeyecek

Macaristan’ın Türkiye’de hizmet veren temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan’ın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötü...
2023-08-11 14:04:25

Macaristan Başkonsolosluğu Resmi Tatil Duyurusu

Macaristan Başkonsolosluğu yayınladığı bildiride 04.04.2021- 05.04.2021 tarihleri arasında Macaristan'ın resmi tatili kapalı olacağın...
2023-08-11 14:04:04

Macaristan Konsolosluk vize randevu sistemi hakkında

Macaristan vizesi Konsolosluk randevu alma işlemleri için Macaristan Konsolosluğu resmi web sitesi randevu alma butonlarını kulanarak Macarista...
2023-08-11 13:45:12
Tüm Duyurular